TURIZEM – 69 milijonov evrov za investicije v nastanitvene turistične kapacitete za dvig dodane vrednosti turizma!

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je danes objavilo težko pričakovan Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v nastanitveno turistično ponudbo za dvig dodane vrednosti turizma v višini 69 milijonov evrov. Ministrstvo bo podprlo vlaganja v popolne rekonstrukcije ali novogradnje hotelov, motelov, penzionov, gostišč, turističnih kmetij, kampov in glampingov, upravičene pa bodo zgolj visoko okoljsko trajnostne investicije.

VIŠINA SOFINANCIRANJA : Za posamezno investicijo lahko prijavitelji pridobijo sofinanciranje do 1,1 milijona EUR za popolne prenove ter do 1,8 milijonov evrov za novogradnje, ob tem pa mora biti načrtovana vrednost investicije najmanj 300.000 evrov. Višina sofinanciranja je odvisna od velikosti podjetja in lokacije izvedbe investicije in se giblje od 10 do 50 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov investicije.

SKLOP 1 : Sklop 1 je sofinanciranje investicij v popolno prenovo oziroma rekonstrukcijo nastanitvene turistične infrastrukture višje in visoke kakovosti (3–5 zvezdic – v nadaljevanju * oziroma 3–4 jabolka).

SKLOP 2 : Sklop 2 je sofinanciranje investicij v izgradnjo novih nastanitvenih obratov (tj. novogradenj) nastanitvene turistične infrastrukture višje in visoke kakovosti (3–5* oziroma 3–4 jabolka).

Predmet sofinanciranja na obeh sklopih tega javnega razpisa so investicije, ki se nanašajo na vlaganja v naslednje nastanitvene obrate:

 hotele in motele, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 201 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 3* ali vsaj 302 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 4*;

1 Velja za vse naštete vrste nastanitvenih obratov (hotele in motele).

2 Velja za vse naštete vrste nastanitvenih obratov (hotele in motele).

 penzione in gostišča, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 103 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije vsaj 3*;

3 Velja za vse naštete vrste nastanitvenih obratov (penzione in gostišča).

– turistične kmetije, ki bodo po zaključeni investiciji imele vsaj 5 nastanitvenih enot (sob/apartmajev) kategorije 3 jabolka;

– kampe, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 50 nastanitvenih enot (kampirna mesta) kategorije vsaj 4*;

– glampinge, ki bodo po zaključeni investiciji imeli vsaj 5 nastanitvenih enot (bivalnih enot) kategorije vsaj 4*.

Predmet sofinanciranja v okviru obeh sklopov (sklop 1 in sklop 2) bodo zgolj investicije, ki bodo usmerjene v energetsko in okoljsko učinkovite ter zeleno naravnane rešitve in bodo vplivale na povečanje energetske učinkovitosti nastanitvenih obratov ter tiste, ki bodo hkrati upravljanje, trženje in informiranje turistov o svoji ponudbi nadgradile z uporabo sodobnih digitalnih orodij, s katero bo zagotovljena kvalitetna uporabniška izkušnja.

Za vse dodatne informacije smo Vam na voljo na email : info@rexlucris.si ali

na telefonsko številko : 031657007

ZA VAS SMO TU