❗ V PRIPRAVI ➡ NEPOVRATNA SREDSTVA ZA SPODBUJANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IN TOPLOTE IZ OBNOVLJIVIH VIROV TER NEPOVRATNA SREDSTVA ZA SHRANJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IN TOPLOTE!

❗ V PRIPRAVI ➡ NEPOVRATNA SREDSTVA ZA SPODBUJANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IN TOPLOTE IZ OBNOVLJIVIH VIROV TER NEPOVRATNA SREDSTVA ZA SHRANJEVANJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IN TOPLOTE Sprejeta je bila Uredba o pomoči za pospeševanje uvajanja energije iz obnovljivih virov, shranjevanja in toplote iz obnovljivih virovki omogoča dodeljevanje nepovratnih sredstev iz tega področja. ⚠ ZA KAJ? proizvodnjo električne energije iz fotonapetostne ali druge sončne energije, geotermalne energije in vodne energije z inštalirano močjo enako ali manj od 1 MW oziroma enako ali manj od 6 MW, če je proizvodna naprava v 100 % lasti malih ali srednjih podjetij ali skupnosti na področju energije iz obnovljivih virov, ki je pravna oseba (skupnost OVE);proizvodnjo električne energije iz vetrne energije z inštalirano močjo enako ali manj od 1 MW oziroma enako ali manj od 18 MW, če je proizvodna naprava v 100 % lasti mikro in malih podjetij ali skupnosti OVE; soproizvodnjo električne energije in toplote iz lesne biomase, geotermalne energije, bioplina, deponijskega plina in plina, pridobljenega z napravami za čiščenje odplak; proizvodnjo toplote iz lesne biomase, energije okolice, sončne in geotermalne energije, vključno s toplotnimi črpalkami.*lahko je vključeno tudi shranjevanje električne ali toplotne energije

⚠ UPRAVIČENCI: pravne osebe, zadruge, fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost in samoupravne lokalne skupnosti.

⚠ za projekte, ki so se začeli po 9. marcu 2023 in še niso bila dokončana ali pa proizvodna naprava še ni obratovala oz. ni bila priključena na omrežje do 24. junija 2023.

⚠ do 45 % skupnih stroškov projekta (intenzivnost pomoči lahko poveča za 20 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno malim podjetjem, oziroma za 10 odstotnih točk za pomoč, dodeljeno srednjim podjetjem ter na 25 milijonov eurov pomoči posameznemu podjetju na projekt)

⚠ pomemben bo čas oddaje elektronske vloge! Javni poziv je trenutno še v pripravi in vloge še ni mogoče oddati, bo pa javni poziv objavljen v Uradnem listu RS predvidoma konec oktobra. Podrobnejše tehnične zahteve ter preostale podrobnosti bodo opredeljene v javnem pozivu.
Za več informacij smo vam na voljo nainfo@rexlucris.si ali na 031-657-007
Lep pozdrav, Ekipa REXLUCRIS

ZA VAS SMO TU