⚠💥30 MIO EUR UGODNIH KREDITOV ZA ODPRAVO ŠKODE V POPLAVAH AVGUSTA 2023 

Slovenski podjetniški sklad razpisuje javni razpis »P7P 2023 – kredit za odpravo škode v poplavah avgusta 2023«Razpisanih je 30 mio EUR ugodnih posojil za odpravo škode za podjetja, ki so v poplavah avgusta 2023 utrpela gospodarsko škodo. Javni razpis je bil objavljen v Ur. l. RS. št. 106/2023 z dne 13.10.2023. 

👍 za mikromala in srednje velika podjetja

👍 posojila v višini od 15.000 EUR do 100.000 EUR

👍 kredit lahko krije do 100 % vrednosti upravičenih stroškov projekta, ki lahko nastanejo v obdobju od 4.8.2023 do 31.5.2024
👍 odplačilna doba: 2-7 let (2-5 let za kredite od 15.000 do 50.000 EUR in 2-7 let za kredite od 50.001 do 100.000 EUR)

👍 moratorij od 1 do 6 mesecev (možnost podaljšanja do največ 24 mesecev)
👍 letna fiksna obrestna mera (0,5%)
👍 zavarovanje: 8 menic podjetja za kredite od 15.000 do 50.000 EUR oziroma 8 menic podjetja + osebno poroštvo za kredite od 50.001 do 100.000 EUR
👍 brez stroškov vodenja in odobritve kredita
👍 namensko črpanje v enkratnem znesku z mesečnim obročnim odplačilom

Pogoji za kandidiranje:
➡ vlagatelj je utrpel neposredno škodo v poplavah avgusta 2023
➡ višina kredita ne presega 40 % od vrednostni čistih prihodkov od prodaje, doseženih v letu 2022

➡ skupna vsota sredstev pomoči za opravo posledic škode po poplavah, ne sme presegati dejanske škode vlagatelja

➡ podjetje ima vsaj enega zaposlenega
➡ podjetje je bilo ustanovljeno pred 1.1.2022
➡ bonitetna ocena podjetja je vsaj SB8
➡ podjetje ne sme biti v težavah – prisilna poravnava, stečaj ali likvidacija
➡ podjetje ne spada v izključen sektor
➡ de minimis

100 % kritje upravičenih stroškov:
✔ opredmetena osnovna sredstva (nakup novih strojev in opreme)
✔ stroški materiala in trgovskega blaga,
✔ stroški storitev,
✔  stroški zaračunanega pripadajočega DDV-ja
✔ drugi operativni stroški.

Vlogo bo mogoče oddati elektronsko, preko ePortala Slovenskega podjetniškega sklada, in sicer bosta na voljo dva prijavna roka

  • 09.11.2023 do 14.00 ure in
  • 20.12.2023 do 14.00 ure 
  • oziroma do porabe vseh sredstev.

Za več informacij smo vam na voljo na: info@rexlucris.si ali na 031-657-007

Lep pozdrav,

Ekipa REXLUCRIS

ZA VAS SMO TU